🚨 ‼️ RAPPEL / DEIALDIA ‼️ 🚨

🚨‼️DERNIER RAPPEL‼️🚨

– Vous avez jusqu’au 30 AVRIL 17h00 DERNIER DÉLAI ⏱️pour mettre à jour votre certificat médical et éventuellement changer de dossard !!! 📝➡️⬅️
MERCI DE VÉRIFIER L’ÉTAT DE VOTRE INSCRIPTION SUR
http://www.euskalraid.com/liste-des-inscrits/

– À partir de cette date, les équipes ayant des certificats non valides seront supprimées de nos listes et AUCUN autre changement NE SERA ACCEPTÉ !!! À bon entendeur… 👂🙃👟🏃‍♀️🏃

🚨‼️AZKEN DEIALDIA‼️🚨

– BERANTENEZ APIRILAREN 30a, arratsaldeko 5ak arte baduzue ⏱️zuen mediku agiria eguneratzeko eta bizkarreko trukaketa batzuen egiteko !!! 📝➡️⬅️
MILESKER ZUEN IZEN EMAITEAREN EGOERA BERRIZ BEGIRATZEA
http://www.euskalraid.com/liste-des-inscrits/

– Epe hortik goiti, baliagarri ez diren mediku agiriak dituzten taldeak gure zerrendetik kanporatuko ditugu eta EZ DA gehiago EDOZOIN aldaketarik ONARTUA IZANEN !!! Entzule onak, ondoko egunak arte… 👂🙃👟🏃‍♀️🏃