EUSKAL TRAILS 2022

affiche 2022

 

 

Quelques infos à prendre en compte ! 📝
📢Kondutan hartzekoak diren xehetasun batzu ! 📝
· LISTE D’ATTENTE – IGURIKATZE ZERRENDA :
Dès à présent, remontée des listes d’attente en liste principale ⏫.
Allez régulièrement sur notre site internet, rubrique Inscriptions, afin de vérifier le statut de votre inscription. 💻📱
Oraitik goiti, igurikatze zerrendan diren lehenak zerrenda nagusira berriz igoak izanen dira ⏫ ardura gure webgunera, izen emaiteen atalan, zuen izen emaitearen egoera begiratzeko joan. 📱💻
· CERTIFICAT MÉDICAL AVANT le 15 janvier- URTARRILAREN 15a aintzin MEDIKU AGIRIA
Faire établir 📝 et télécharger votre certificat médical pour le substituer à l’ancien ou télécharger votre licence valide. ⬇️
Medikuaren agiria eginarazi 📝 eta telekargatu aintzinekoaren ordez erabiltzeko edo zure lizentzia telekargatu.⬇️
· À partir du 15 janvier 2022 – 2022ko urtarrilaren 15etik goiti :
Réouverture des inscriptions pour deux courses : Neska Trail et Ultra Trail. 🏃‍♀️🏃
⛔ Trail Gourmand, Euskal et Iluna Trails sont complets : aucun nouveau dossard ne sera délivré. ⛔
‼️ATTENTION ! Les dossards ne peuvent pas être vendus, transmis, …
Si vous ne pouvez plus courir, merci de faire une demande d’annulation à contact@euskalraid.com puis nous contacterons alors la 1ère équipe de la liste d’attente ! ‼️
Neska Trail eta Ultra Trail lasterkaldien izen emaite idekitzea. 🏃‍♀️🏃
⛔Trail Gourmand, Euskal eta Iluna Trail bete beteak dira : bizkarreko berririk ez da banatua izanen.⛔
‼️KASU bizkarrekoak ezin dira saldu, beste norbaiti igorri, …
Ez baldin baduzue gehiago laster egiten ahal milesker ezeztatze galde baten egitea eta igurikatze zerrendako lehena taldearekin harremanetan sartuko gira ! ‼️