PARCE QU’ON NE LE RÉPÈTERA JAMAIS ASSEZ !

2dc43df1532ebc3167a831ad1e84b52b transp Parce qu’on ne le répètera jamais assez, pour TOUTES les courses‼️

Licence FFA (voir modalités sur le site Euskal Raid) OU certificat médical où apparaissent CLAIREMENT:

– RPPS d’un MEDECIN
– votre date de naissance (même à la main)
– « course à pieds en compétition »
– Doit être daté de moins d’un an au jour de la course.

Votre date de naissance sur l’inscription doit correspondre à celle sur le certificat médical ou la licence : ATTENTION AU MOMENT DE LA SAISIE ‼️

⛔ NON nous n’acceptons pas vos photos de vacances, des cours d’Espagnol, des devoirs de maths, des billets d’avion, des certificats périmés ou vierges, deux fois le même document, et tous autres documents !!! Soyez vigilant !

Comme déjà dit, les doublons, dossiers invalides ou incomplets passeront directement en bas de la liste d’attente.❌

Seront validés dans l’ordre d’inscription les dossiers COMPLETS ET VALIDES ✅

A bon entendeur !

*********
Ez baitugu sekulan aski errepikatuko, lasterketa GUZIENTZAT‼️

FFA lizentzia bat (ikus modalitateak Euskal Raid webgunean) EDO mediku agiri bat, nun ARGIKI agertzen diren:

– Medikuaren RPPS delakoa
– Zuen sorteguna (eskuz gehitua ere untsa da)
– « course à pieds en compétition »
– Lasterketa egunean urte bat baino guttiago ukan behar du.

Mediku agiriaren gainean eta izen emaite fitxan agertzen den sorteguna berdina izan behar du : KASU BETETZEKO MEMENTOAN ‼️
⛔ EZ zuen oporretako argazkiak, españolako kurtsoak, matematikako azterketak, hegazkina txartelak, epez kanpoko edo hutsak diren mediku agiriak, bi aldiz ber dokumentua, eta beste dokumentuak ez ditugu onhartzen !!! Egon erne !

Jadanik erran bezala, bikoitzak, baliorik gabeko edo osoak ez diren txostenak direktuki behaketa zerrendaren bukaeran ezarriak izanen dira. ❌

Txosten OSOAK eta BALIAGARRIAK ordenean baieztatuak izanen dira ✅

Entzule onari, goraintzi !